lunes, 28 de octubre de 2013

Vencedores e vencidos


Como non vou entender a quen se indigna porque o asasino do seu pai saia libre, aínda que saia libre tralo cumprimento de vintecinco anos de cadea! Se me cabreo inda eu, que nin me matou nin me feríu! Comprendo a súa dor e tamén a necesidade de reparación, de recoñecemento da culpa, de pago da débeda.
Comprendo mesmo a tentación da vinganza. Cómo non vou comprender a quen se ve tentado de tomarse a xustiza pola súa man trala morte da súa filla violada, do seu pai asasinado, da súa familia bombardeada? É moi humán, estragado pola dor da perda, coller unha pedra, un coitelo, unha pistola, un cinto explosivo, e buscar a vinganza.
Afortunadamente, case sempre hai arredor xente que nos acompaña, nos axuda a recapacitar, nos fai ver que ese camiño non leva a ningures. Hai exemplos abondos do seu fracaso: Eta e o GAL, Israel e Palestina, as guerras de Oriente Medio e o terrorismo islamita...
Cómpre buscar o camiño alternativo: a comunicación, o recoñecemento da culpa, o arrepentimento e a procura da reparación do dano causado ne medida que se poida, cun obxectivo xeneroso e ben definido: que os nosos fillos non vivan a mesma dor ca nós, que todo acabe aquí, que o conflicto non perdure no tempo.
Esa é a victoria de todos.
Dende logo, para iso, primeiro ten que haber xustiza. E o certo é que de todos os comentados, só no caso das vítimas de ETA a houbo. Nunca abondará para elas -lóxico-, pero se miran ás outras vítimas no noso país e no resto do mundo, ao menos terán o consuelo de que elas, aínda que tarde, foron recoñecidas, defendidas, axudadas e homenaxeadas.
Outras aínda andan polas cunetas.

domingo, 20 de octubre de 2013

Dos brotes verdes

Estes leves incrementos do PIB, xunto coa suba do IBEX, son coma o pano e a lámpada máxica que xuntos fan xurdir o xenio de Montoro, que aparece, un e trino, con Guindos e Rajoy, a traernos e levar polo mundo adiante a boa nova da chegada da recuperación económica ao noso país.
Antes que nada, dicir que espero que sexa así, que non serei eu quen desexe males maiores á economía dos que xa temos. Porén, non é esa perspectiva de trazo groso a economía que me interesa.
O feito de que suba o PIB polo incremento das exportacións, debido á que os salarios baixan, é bo para as empresas exportadoras, pero a costa dos seus traballadores. Que suba o IBEX, a valoración desas empresas, é consecuencia do mesmo, xa que as empresas do IBEX son precisamente as grandes empresas que venden fóra.
Polo tanto, o incremento das súas vendas resulta do incremento da súa competitividade debido á redución dos seus custos laborais. En que nos vai repercutir isto?
1. Os accionistas e executivos destas empresas van mellorar a súa situación económica, e as súas SICAV engrosaran.
2. Os seus empregados van empeorar a súa situación económica, e reducir o seu consumo levando ao peche a máis PEMES, que son as que xeran o 80% do emprego.
O resultado xa o estamos a ver: máis millonarios e máis pobres.
Nos anos 50 había economistas que defendían que a existencia de ricos era boa porque investían, xeraban riqueza e a riqueza ía filtrándose cara as capas máis desfavorecidas da sociedade. Lamentablemente, fai xa varios lustros que esa teoría está desbotada pola experiencia.
A desigualdade frea o desenvolvemento social e económico, mentres que a redución da pobreza, a educación e a saúde mellórano. Dubido moito que eses brotes verdes sexan para todos. Sospeito que son coma aqueles brotes de soia de Xermania, que estaban cheos de e-coli. De merda, vamos.

martes, 15 de octubre de 2013

Fracking


Fracking o fractura hidráulica es una técnica empleada para extraer gas del subsuelo. Tradicionalmente se han venido explotando los yacimientos más rentables, aquellos en que de forma natural los recursos energéticos fósiles se acumularon, en los que con una simple perforación manaban del subsuelo petróleo o gas. En la etapa actual, encontrados y profusamente explotados los depósitos más rentables y con los precios de la energía en ascenso, aparecen técnicas “no convencionales” para el aprovechamiento de yacimientos menos rentables.

En concreto el método de fractura hidráulica pretende extraer el gas atrapado en pequeñas burbujas aisladas en las rocas metamórficas de bajo grado (pizarras, esquistos). Para ello es preciso abrir vías de escape en esas tocas, rompiéndolas mediante la inyección de líquidos a alta presión. Esta técnica esta siendo empleada con éxito en varias zonas de los Estados Unidos, consiguiendo extraer una gran cantidad de gas natural.

La mayor polémica radica en los efectos ambientales y sociales del fracking. Por un lado, como ya hemos comprobado con la inyección de gas en la plataforma Castor, inyectar fluídos a presión en el subsuelo genera sismicidad cuya magnitud y localización es imprevisible. Por otro lado, la red de fracturas creada con la inyección abre nuevos caminos, también imprevisibles, para la circulación del gas, de los líquidos inyectados -ricos en contaminantes altamente peligrosos- y de las aguas subterráneas que alimentan ríos, arroyos y manantiales. Cualquiera puede acceder en la red a las numerosas denuncias en Estados Unidos por envenenamiento de ganado, contaminación de pozos de agua potable y daños por la sismicidad inducida.

Sin embargo, esa no es la única cuestión: la rentabilidad de la extracción de gas por fractura hidráulica en términos puramente económicos y energéticos está también en duda. No hablamos de pinchar un globo y que salga el gas, sino de taladrar un territorio, perforarlo e inyectar fluídos a presión para romper el subsuelo. Obviamente para hacer esto consumimos una gran cantidad de energía, y algunos estudios indican que la energía obtenida del gas recuperado es del mismo orden que la invertida en recuperarlo.

¿Qué sentido tendría que una empresa realizara una actividad que no le reportará beneficio alguno? Ninguno salvo que, como en el caso de la plataforma Castor, no se trate de una actividad netamente privada, sino de una iniciativa pública para garantizar el suministro de gas encargada a una empresa privada: si es rentable, gana la empresa, si no lo es, se incluye una cláusula que garantice que pague el contribuyente. También, sí, aquél a quien envenenaron el agua y el que no duerme por la sismicidad inducida.

Pues bien, el pasado miércoles el Senado dio luz verde al fracking, previa Declaración de Impacto Ambiental, para los proyectos de competencia estatal por afectar a varias comunidades autónomas. Terrenos pizarrosos, territorios intercomunitarios, competencia estatal... conviene ir levantando las orejas en nuestra Reserva de la Biosfera Oscos Eo e Terras de Burón.