viernes, 27 de enero de 2012

Cinco palabras para un ministro

Irresponsable, miope, antiguo, vendido e hipócrita.
Irresponsable por poner en riesgo el único sector de su competencia en el que todavía tenemos algo que decir, tanto para el mercado nacional como para el internacional.
Miope por hipotecar nuestro futuro a cambio de ajustar las cuentas presentes con vistas a generar una hipotética confianza en nuestras capacidades que con "cagadas" como ésta se pierde más que se gana.
Antiguo por la incapacidad de reconocer el tablero en que se va a jugar las próximas décadas. Se han pasado ocho años en la oposición centrados en hacer el mayor daño posible, primero con Eta y luego con la crisis, y no se han preparado para lo que viene, siguen pensando que el futuro son las nucleares y los transgénicos.
Vendido porque antepone los intereses de las grandes eléctricas al desarrollo de la energía del futuro, culpabilizando a las primas a las renovables de un déficit tarifario que se debe a un sistema por el que pagamos la hidroeléctrica y nuclear construidas con dinero publico y ya amortizadas a precio de petróleo importado.
Hipócrita, porque apareció hace menos de un mes al lado de los empresarios fotovoltaicos cargando contra el ministro Sebastián por el recorte de las primas a la fotovoltaica.
En definitiva, negro panorama. ¿Qué habría que hacer ahora mismo? Modificar el sistema de fijación de precios fijando un margen razonable de beneficios para cada tecnología, reduciendo los pagos a hidroeléctricas y nucleares para enjugar el déficit tarifario y abrir la espita del autoconsumo renovable con el reglamento de conexión a red de instalaciones de pequeña potencia. Sin primas, simplemente sin peajes de red, lo que ahora me sobra luego lo tomo, de forma que en lugar de nuevos parques eólicos o huertas solares vayamos creando la nueva red de generación distribuida, el futuro, sin duda.
Esa aprobación no necesita primas, y el borrador ya está hecho. A ver lo que tarda en salir.

martes, 24 de enero de 2012

Público o privado?


Hai quen pensa que o traballador público non produce, e cando fai as contas dos traballadores do país xunta aos funcionarios cos xubilados e os curas. Para estas persoas un xardineiro municipal non produce, e os cartos do Concello investidos no seu soldo son perdidos. Porén, se ese mesmo traballo faino unha gran empresa subcontratando persoal cun soldo mísero e levando o resto a un paraíso fiscal, si é traballo produtivo.
Me sorprende que a mesma xente que clama pola rexeneración ética e a cultura do esforzo pense que os cidadáns non somos quen de traballar sen a ameaza do despido sobre as nosas cabezas. Que quen fala do compromiso máis aló das expectativas materiais, de Dios e de “facer Nación” estea convencido de que só a ambición por ter máis e máis riqueza da iniciativa privada pode facer progresar o país.
A realidade é que o feito de que alguén se embolse o noso diñeiro non garante que o servizo sexa máis eficiente e produtivo. As telecomunicacións, un día públicas e hoxe privatizadas, constitúen o sector que acumula máis denuncias en Consumo ao tempo que nos dan un dos servizos máis caros de Europa. Ou falemos da electricidade, das folgas nas empresas de recollida de lixo, da experiencia dos trens en Gran Bretaña...
Á gran empresa non lle abonda gañar máis cada ano: cada suba ten que ser maior ca do ano anterior. Se non é así os accionistas marcharán e comprarán algo que suba máis rápido (ouro, petróleo, millo, auga) ou que dea maior interese (a débeda pública de países pouco solventes!). Por iso as empresas privatizadas, trala “optimización” inicial (botando fóra persoal), necesitan subir constantemente o beneficio e para iso baixan salarios, reducen a calidade ou soben os prezos. É o sistema, non teñen outra opción.
A alternativa está en non deixarmos enganar coa bondade intrínseca das privatizacións, e recuperar para o público o terreo perdido nos últimos 30 anos. Só así poderemos xeneralizar salarios dignos e empregos estables, deixar de alimentar os paraísos fiscais, incrementar o consumo interno e xerar emprego. Esquezamos eses falsos mitos: defendamos (e esixamos tamén, por qué non) o compromiso ético do traballador público.

lunes, 23 de enero de 2012

Un reintegro indeseado

Qué bonita es la estadística (básica, ¿eh?).
Leo en la declaración de impacto ambiental de la mina de oro que Asturgold dejó en el Narcea que sus balsas de cianuro, con vistas a evitar el riesgo de contaminación que supondría su desbordamiento en una época de lluvias, deben dimensionarse para ser capaces de drenar lluvias de una intensidad correspondiente a un periodo de retorno de 100 años.
Que conste que a mí me parece poco exigente conformarse con que en un siglo no haya una catástrofe como la del Danubio, pero es que, como ya explicamos cuando las nucleares, el periodo de retorno de 100 años no significa que sepamos que van a pasar 100 años sin que eso suceda. El periodo de retorno de 100 años significa simplemente que hablamos de una precipitación de intensidad tal que según los registros se repite en esa zona una vez cada 100 años.
Por lo tanto, significa que cada año tenemos 1posibilidad entre 100 de que suceda, o lo que es lo mismo, 99/100 ó 0,99 de que no suceda. Para saber qué posibilidades tenemos de que no suceda durante X años basta con elevar a X la probabilidad de que no ocurra. Así sabremos que tenemos un 90% de que no ocurra en los próximos 10 años, o lo que es lo mismo, un 10% de que SI ocurra.
Una entre 10, vamos, lo que es un reintegro.

miércoles, 18 de enero de 2012

Cantidade e calidade na nosa alimentación

CONSIDERANDO:

- que o prezo dos combustibles vai seguir subindo sen parar, e con el o de herbicidas, pesticidas, sementes transxénicas, pensos e outros inputs das nosas explotacións, mentres que a presión dos distribuidores dificulta a repercusión desas alzas aos prezos de venda;

- que seguen aparecendo filetes minguantes de clembuterol (mesmo llelos dan a famosos ciclistas), residuos bacterianos resistentes a antibióticos na carne de grandes superficies (ollo, nas alemás, que aquí somos máis listos e non miramos), vacas tolas, polos con dioxinas e e-colis mutantes que botan sombras sobre a calidade da agricultura e gandaría convencionais;

- que non obstante a agricultura e gandaría ecolóxicas e extensivas non se ven apenas afectadas pola alza deses prezos, gañando en competitividade cunha calidade de produto garantida;

- que a actual situación económica e laboral deixa claras a necesidade de dar un impulso á produción sostible do sector primario, a través da agricultura e gandaría ecolóxicas, a pesca sostible e a explotación forestal certificada, como garantía dun desenvolvemento industrial subsecuente de base endóxena;

- que os estudos da FAO denuncian que a terceira parte dos alimentos que producimos en Europa rematan no lixo, máis da metade deles no lixo das nosas casas.

- que as ultimas enquisas realizadas a nivel europeo indican que os españois somos campións en obesidade infantil;


PROPOÑO:

- Considerar sen anoxo a posibilidade de que os nosos fillos cursen ciclos de formación profesional en agricultura e gandaría ecolóxicas, como o recentemente iniciado na escola Pedro Murias, ou en xestión forestal en Mondoñedo, con vistas a crear a necesaria masa crítica de profesionais formados que necesitaremos para construír un futuro alimentariamente soberano na nosa bisbarra.

- Comprar menos cantidade de comida e aproveitala mellor, reducindo así a xeración de residuos orgánicos e o custo do seu tratamento, que supón en Ribadeo uns 125.000 € anuais, preto do 50% do custo total da bolsa negra.

- Investir parte dese aforro, en caso de ser preciso, en adquirir alimentos ecolóxicos, de produción local e de tempada, impulsando así a transición das explotacións convencionais de noso entorno a ecolóxicas, e en todo caso axudando ao mantemento da actividade económica do rural.

- Mellorar con todo iso a dieta dos nosos fillos, as súas posibilidades laborais na bisbarra e a calidade ambiental do seu ámbito, todo o cal repercutirá de forma indubidable na súa (e nosa) saúde física e mental no futuro.

E para que así conste ante quen sexa mester, asínoo en Ribadeo, a tal de tal de talecal.

Humor absurdo

Resulta que si tienes antecedentes penales no puedes presentarte para policía o juez, lo que parece lógico.
Parece lógico en principio, porque bien mirado, (imaginemos un delincuente juvenil que robó un coche) la gente cambia al cabo del tiempo, y a otra edad, en otro ambiente, puede ser con los años un juez justo e incorruptible o un honesto y respetuoso policía.
Sin embargo, si ya eres juez o policía y cometes un delito en el ejercicio de tus funciones (prevaricando, maltratando a detenidos, golpeando a pacíficos ciudadanos, colaborando con tramas mafiosas o traficando con drogas) con unos años de separación del servicio pagas tu deuda y ¡puedes volver a hacer esa misma tarea en la que delinquiste gravemente!

Moraleja: si piensas delinquir, primero... sácate la plaza!
Recordatorio: No olvidar enviar a Faemino y Cansado

martes, 17 de enero de 2012

Cómo eliminar el déficit tarifario en dos patadas

Me sorprendo citando, a través de Carlos Mateu en la web "Suelo Solar", a D. Felipe Benjumea, D. José Manuel Entrecanales y D. Florentino Pérez directivos de Abengoa, Acciona y ACS, respectivamente,  quienes abogan por “corregir el régimen retributivo de la hidráulica y la nuclear para así acabar con el déficit tarifario", solicitando al Ministro Soria:

- una rebaja en la retribución para las plantas hidroeléctricas y nucleares (la mayoría en manos de Iberdrola y Endesa),

- la creación de un impuesto por la utilización de los ríos similar al que pagan las empresas de telecomunicaciones por el uso del espacio radioeléctrico,

- la aplicación de una tasa a las instalaciones nucleares cuya vida sea alargada más allá de las autorizaciones vigentes”, y

- el cambio de la "regulación de fijación de precios”, de forma que la hidráulica y la nuclear no se remuneren al precio del pool, sino “al coste real que tienen más un margen razonable”.

Estos beneficios excesivos, también llamados en inglés “windfall profits” (caídos del cielo), han supuesto 22.926 millones de euros desde 2006, una media de 3.821 millones de euros al año. Cifra muy cercana a la compensación que reclaman las eléctricas en concepto de déficit de tarifa, que cerró 2011 en 22.000 millones de euros.
Abengoa ya ha denunciado que los sobrecostes del sistema no se deben tanto a la concesión de primas a las renovables (7.300 millones de euros en 2011) como a la retribución de la generación de electricidad. En noviembre publicábamos las declaraciones de Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, en las que apuntaba que “si se corrigiera el régimen retributivo de la hidráulica y la nuclear podría acabarse con el déficit tarifario".

Que conste que lo dije yo primero, aquí mismo...

viernes, 13 de enero de 2012

Ministros sobradamente preparados (II)

Ciertamente estos ministros son más viejos que los anteriores. No digo más maduros ni mejores gestores, algo que sería de agradecer y que a menudo se adquire con la edad, lamentablemente me refiero a viejos en un sentido peyorativo: esa vertiente de la vejez que nos hace cerrarnos a todo lo que viene, sea bueno o malo, a renunciar a aprender e interesarse por lo nuevo. En un mundo que va tan deprisa como el nuestro, elegir las opciones del pasado puede llevarnos a un retraso aún mayor. Por el contrario, si somos los primeros en optar por el futuro, podemos adelantar una década con respecto a nuestros vecinos más conservadores.
Lo digo porque si hay una opción meridianamente clara en la actualidad, por la que conviene optar cuanto antes por razones sociales y ambientales, y por tanto económicas, es por la economía verde. Aún nadie sabe exactamente cómo va a funcionar, pero hay indicios por todas partes de que hay que correr hacia las renovables, hacia la agricultura y ganadería ecológicas, hacia la protección ambiental, a la limitación de la contaminación en la agricultura y la industria, a la movilidad sostenible, la bicicleta, el coche eléctrico y el ferrocarril, hacia el consumo medido y los trabajos de media jornada con horarios compatibles con el de nuestros hijos. El sueldo, el suficiente.
Pero no parece que vayan por ahí los tiros. Prórroga a las nucleares, prospecciones de petróleo en Canarias, regasificación en Tenerife, tarifa de la luz congelada (¿callan las eléctricas?), revisión de la ley de Costas ("¡nos gustan los chiringuitos!!"), vuelve a colear el pacto del agua de Aragón y el trasvase del Ebro... Ocho años para pensarlo, pero no traen ninguna idea nueva. Ya entonces no eran unos visionarios.
Qué más da: corra el dinero para constructoras y energéticas, y los bancos, sus accionistas, a costa de nuestros impuestos para proyectos sin futuro en un país sin visión de futuro.
Tal vez piensen que va a volver el milagro de Seseña, y a coger el tren en marcha donde lo dejaron, pero han pasado cuatro años, y ahora las cosas las vemos de otro modo: hubo burbuja, hubo Prestige, hubo e-coli, hubo crisis financiera, hubo revoluciones, hubo Fukushima y hubo 15-M. Las cosas ya no las vemos como entonces, hay cosas que ya no podemos creer.
Coño, que larga se me está haciendo esta legislatura.

lunes, 9 de enero de 2012

Botando os cartos no lixo

Sorprenderá saber que en tempos como o presente, cando nos din que apertar o cinto e rascar o peto, poidamos estar botando co lixo grandes cantidades de diñeiro. Nestes días nos que o recorte de prestacións sociais é unha ameaza certa, cando a nosa escola de música semella en perigo ao deixar de recibir 12.000 € da Xunta, cando soben as taxas, cando non hai prazas de gardería nin podemos manter o GRUMIR, sorprende, como digo, que esteamos a botar os nosos cartos no cubo do lixo.
E porén, iso facemos de xeito estrito, porque empregamos cada ano 250.000€ en pagar a SOGAMA polos preto de 5.000.000 de quilos de lixo que botamos no colector verde (a fracción no selectiva, a orgánica, tamén chamada bolsa negra). Pois ben, segundo os estudos realizados sobre o noso lixo, o 40% do que botamos no colector verde "da orgánica" son papeis e cartóns, vidro ou envases de plástico, metal ou brick: ou sexa, residuos que deberan ir aos seus colectores específicos (azul, verde, amarelo) cuxa recollida é gratuíta, porque xa a pagamos cando mercamos eses materiais.
Iso quere dicir que cada ano 100.000€ deses 250.000 poderían quedar nas arcas do Concello para afrontar outros custos sen dúbida máis interesantes que a comodidade de non separar o lixo. Diñeiro abondo para cubrir os custos da escola de música, ou a xestión de outros residuos non cubertos polos sistemas de recollida selectiva, ou mellorar infraestruturas municipais, ou facer máis actividades para o tempo de lecer para cativos e maiores, atender eses recunchos que necesitan máis limpeza, desbroces ou pequenas melloras...
Lembremos ademais que unha vez separados, estes residuos abandonan o camiño ao vertedoiro para seren transformados noutros obxectos, aforrando ademais enerxía na súa fabricación.
En definitiva, estamos a falar do medio ambiente, pero tamén sen dúbida de moito diñeiro. Cómpre facer un esforzo entre todos na separación dos nosos residuos, aínda que sexa só para frear esa sangría de cartos aos que calquera de nos pode imaxinar outro destino máis interesante que o cubo do lixo.

domingo, 8 de enero de 2012

Hacienda somos todos

Las SICAV son Instituciones de Inversión Colectiva de capital variable, análogas a los fondos de inversión, pero de carácter societario. Ello quiere decir que en lugar de ser gestionadas por empresas especializadas ajenas a sus socios, son manejadas directamente por una Sociedad Anónima constituida por quienes ponen el dinero.
Cuando invertimos en bolsa a título individual, debemos tributar religiosamente por los beneficios obtenidos en cada "jugada", igual que sucede cuando nos pagan esos míseros intereses por nuestros ahorros en el banco. Sin embargo, las SICAV y los fondos de inversión tienen la ventaja de tributar por los beneficios sólo un 1% mientras estos se queden allí haciendo crecer el capital. Además, a diferencia de los fondos, las SICAV pueden invertir también cierto porcentaje en otros bienes y no sólo en activos financieros. Para crear una de estas sociedades, el capital invertido debe ser superior a 2.400.000€, y el número de accionistas mayor que 100.
Entre otras ventajas, como la exención de tributar por actos jurídicos documentados en operaciones societarias como fusiones, liquidaciones, etc., o la deducción de un 95% en el impuesto de trasmisiones patrimoniales si los inmuebles se dedican al alquiler, destaca la posibilidad de poder recuperar el capital invertido sin pagar tributo alguno. Es lo que en el argot llaman FIFO (first in, first out): lo primero que se inverte es lo primero que se saca, es decir, podemos recuperar el dinero siempre que dejemos allí los beneficios obtenidos.
Estas instituciones son objeto de crítica frecuente por el uso irregular que de ellas hacen las grandes fortunas: un gran accionista pone la casi totalidad de los fondos y se acompaña de 99 personas (los llamados "mariachis") que apenas contribuyen, creándose de esta manera una fórmula de ahorro personal, dirigida por el accionista mayoritario, que tributa simplemente un 1% de los beneficios obtenidos. La obligación de tributar al sacar el dinero se puede eludir de forma sencilla: no sacándolo. La Sociedad puede adquirir viviendas o yates a su nombre para disfrute el accionista mayoritario, sin tributar apenas nada a la hacienda pública.
Este evidente fraude de ley fue detectado hace casi una década por la agencia tributaria, que instó hasta 2005 más de 200 expedientes de SICAV que no cumplían la condición de tener 100 socios auténticos (lo que las llevaría a perder su condición y a tributar un 35% de sus beneficios). La alarma creada entre los subscriptores llevó a que todos los grupos parlamentarios (excepto IU) aprobaran una enmienda adjudicando el control de las SICAV a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde entonces, al negarse a la Agencia Tributaria la capacidad de vigilar el cumplimiento de la legalidad en su constitución y funcionamiento, de la denuncia de esas irregularidades pasamos a un silencio cómplice de casi todos.
En resumen, ese 1% más opulento de la población española tiene en las SICAV una forma sencilla de mantener sus ahorros fuera del alcance de una Hacienda que somos todos... pero unos más que otros.