miércoles, 18 de enero de 2012

Cantidade e calidade na nosa alimentación

CONSIDERANDO:

- que o prezo dos combustibles vai seguir subindo sen parar, e con el o de herbicidas, pesticidas, sementes transxénicas, pensos e outros inputs das nosas explotacións, mentres que a presión dos distribuidores dificulta a repercusión desas alzas aos prezos de venda;

- que seguen aparecendo filetes minguantes de clembuterol (mesmo llelos dan a famosos ciclistas), residuos bacterianos resistentes a antibióticos na carne de grandes superficies (ollo, nas alemás, que aquí somos máis listos e non miramos), vacas tolas, polos con dioxinas e e-colis mutantes que botan sombras sobre a calidade da agricultura e gandaría convencionais;

- que non obstante a agricultura e gandaría ecolóxicas e extensivas non se ven apenas afectadas pola alza deses prezos, gañando en competitividade cunha calidade de produto garantida;

- que a actual situación económica e laboral deixa claras a necesidade de dar un impulso á produción sostible do sector primario, a través da agricultura e gandaría ecolóxicas, a pesca sostible e a explotación forestal certificada, como garantía dun desenvolvemento industrial subsecuente de base endóxena;

- que os estudos da FAO denuncian que a terceira parte dos alimentos que producimos en Europa rematan no lixo, máis da metade deles no lixo das nosas casas.

- que as ultimas enquisas realizadas a nivel europeo indican que os españois somos campións en obesidade infantil;


PROPOÑO:

- Considerar sen anoxo a posibilidade de que os nosos fillos cursen ciclos de formación profesional en agricultura e gandaría ecolóxicas, como o recentemente iniciado na escola Pedro Murias, ou en xestión forestal en Mondoñedo, con vistas a crear a necesaria masa crítica de profesionais formados que necesitaremos para construír un futuro alimentariamente soberano na nosa bisbarra.

- Comprar menos cantidade de comida e aproveitala mellor, reducindo así a xeración de residuos orgánicos e o custo do seu tratamento, que supón en Ribadeo uns 125.000 € anuais, preto do 50% do custo total da bolsa negra.

- Investir parte dese aforro, en caso de ser preciso, en adquirir alimentos ecolóxicos, de produción local e de tempada, impulsando así a transición das explotacións convencionais de noso entorno a ecolóxicas, e en todo caso axudando ao mantemento da actividade económica do rural.

- Mellorar con todo iso a dieta dos nosos fillos, as súas posibilidades laborais na bisbarra e a calidade ambiental do seu ámbito, todo o cal repercutirá de forma indubidable na súa (e nosa) saúde física e mental no futuro.

E para que así conste ante quen sexa mester, asínoo en Ribadeo, a tal de tal de talecal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario